1 2 3 4 5 6 7 8
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

องค์ความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร
2 สิงหาคม 2560

แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร

บัญชีกลุ่มตัวอย่างข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร

กลับหน้าที่ผ่านมา