1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
15 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

  1. วิทยุสั่ั่งการ
  2. แบบประเมินผลการยกระดับสถานีตำรวจ (เอกสาร 1)
  3. แนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (เอกสาร 2)
  4. แบบสรุปตรวจประเมินยกระดับฯ (เอกสาร 3 และ 4)

กลับหน้าที่ผ่านมา