1 2 3 4 5 6 7 8
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

องค์ความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2558
13 ตุลาคม 2558

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาราชการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาราชการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาราชการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาราชการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 3 เดือน)

กลับหน้าที่ผ่านมา