1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
16 กันยายน 2557

กำหนดรับ-ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 8-18 ก.ย. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ กองยุทธศาสตร์

และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 ก.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กลับหน้าที่ผ่านมา