1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. (ปป) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา กต.ตร.
12 มิถุนายน 2557

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. (ปป) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา กต.ตร. ในเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ สร้างความสมานฉันท์ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.

กลับหน้าที่ผ่านมา