1 2 3 4 5 6 7 8
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล 31 - 40 จากทั้งหมด 110 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กช ๕๗๓๙ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กช ๕๗๓๙ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕)
11 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
14 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลน
11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายแลน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการจำนวน ๒ คัน
6 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถราชการจำนวน ๒ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓
8 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถราชการ ยศ
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถราชการ ยศ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒
20 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

แสดงข้อมูล 31 - 40 จากทั้งหมด 110 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11