1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล 101 - 107 จากทั้งหมด 107 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาน ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนงานระยะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญกรรมข้ามชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
22 กรกฎาคม 2557
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาน ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนงานระยะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญกรรมข้ามชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬา ตร. โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
21 กรกฎาคม 2557
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬา ตร. โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 24) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
18 กรกฎาคม 2557
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 24) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือภายใต้โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย
19 มิถุนายน 2557
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือภายใต้โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท. ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กนว.
18 มิถุนายน 2557
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท. ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กนว. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. (ปป) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา กต.ตร.
12 มิถุนายน 2557
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. (ปป) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา กต.ตร. ในเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ สร้างความสมานฉันท์ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท. ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กนว.
11 มิถุนายน 2557
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท. ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กนว. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แสดงข้อมูล 101 - 107 จากทั้งหมด 107 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11